top of page

OFERTA DLA FIRM

Nasza firma zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem profesjonalnych szkoleń językowych. Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych lektorów, współpracujących z firmami takimi jak Telewizja Polska S.A., Budimex, ICI Polska, Reemtsma Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wittchen, Van Cargo S.A., STENA

 

Oferujemy indywidualne oraz grupowe kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przeznaczone dla pracowników Państwa firmy. Gwarantujemy atrakcyjne ceny.

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE: 
  • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji, testów kwalifikacyjnych oraz analizy potrzeb słuchaczy,

  • opracowanie programów merytorycznych dla każdego słuchacza i grupy,

  • przygotowanie materiałów pomocniczych, tzw. handouts,

  • przeprowadzenie zajęć,

  • nadzór merytoryczny i hospitacje zajęć, przeprowadzenie testów semestralnych,

  • przedstawianie raportów (progress reports) o postępach słuchaczy i frekwencji uczestnictwa w zajęciach.

 

CELAMI NASZYCH KURSÓW SĄ: 
  • nabycie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym,

  • opanowanie struktur gramatycznych,

  • ćwiczenie kluczowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania,

  • rozwijanie umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim, przełamanie barier językowych.

bottom of page