top of page

KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Uważamy, że naukę języka obcego warto rozpocząć jak najwcześniej. Dlatego też opracowaliśmy specjalny program nauczania dla dzieci i młodzieży dostosowany do ich wieku i możliwości.

 

OFERUJEMY:
 • Ciekawe i różnorodne formy nauczania.

Naszym głównym celem jest przeprowadzanie ciekawych zajęć, które nie kojarzą się dzieciom i młodzieży z “nudną szkołą”. Nasi lektorzy uatrakcyjniają zajęcia wykorzystując ciekawe i skuteczne gry i zabawy językowe, piosenki, słuchowiska, bajki, filmy. Często podczas zajęć korzystają z technik audiowizualnych.

 • Lektorów, którzy oprócz kwalifikacji lingwistycznych, posiadają także przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne.

 • Zajęcia indywidualne i grupowe.

Oferujemy zajęcia indywidualne i kursy w grupach do 8 osób. Zajęcia grupowe dla dzieci klas 0-4 odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut, dla klas 5-8 oraz młodzieży dwa razy w tygodniu po 60 minut.

 • Dogodne terminy zajęć.

W głównej siedzibie firmy zajęcia dla najmłodszych odbywają się od 9 do 17. W szkołach, z którymi współpracujemy, staramy się, aby nasze zajęcia odbywały się bezpośrednio przed zajęciami szkolnymi lub po nich.

 • Częstą informację zwrotną na temat postępów dziecka w nauce.

Zarówno nauczyciele prowadzący zajęcia, jak i metodyk szkolny są zawsze do dyspozycji rodziców skłonni udzielić wszelkich informacji dotyczących nauki dziecka.

 • Bezpłatne materiały dla rodziców najmłodszych dzieci.

Rodzice mogą dzięki temu wspólnie z dzieckiem powtarzać i utrwalać realizowany materiał.

 • Certyfikat/ zaświadczenie po ukończeniu każdego poziomu nauczania.

Prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych w Ząbkach, Markach i Słupnie:

 • Wynajmujemy sale lekcyjne w szkołach podstawowych dzięki czemu przyczyniamy się do zwiększenia budżetu szkół.

 • Zmniejszamy liczbę dzieci przebywających na przeciążonych świetlicach (dzięki naszym zajęciom dzieci produktywnie spędzają czas).

 • Sponsorujemy nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły, jak również sami organizujemy konkursy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem dzieci.

 • Przyczyniamy się do wzrostu edukacji językowej w szkołach.

 • Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami naszych uczniów, którzy dzięki wiedzy na temat przebiegu zajęć i zakresu realizowanego materiału, mają większy wpływ na kształcenie swoich dzieci.

Prosimy o wypełnienie testu poziomującego aby określić poziom znajomości języka angielskiego.

Test można wypełnić również w naszej siedzibie przy ul. Dzikiej 37 w Ząbkach.

bottom of page