top of page

NASZE METODY NAUCZANIA

 

Dostępność i różnorodność metod nauczania języków obcych jest w dzisiejszych czasach ogromna. Biorąc pod uwagę wymagania klientów i to, że nie do każdego słuchacza przemawia ta sama metoda, staramy się dopasować do zainteresowań, stylu uczenia się, tematyki kursu czy też czasu jakim dysponujemy do sprawnego przekazania wiedzy. Za wybór metody nauczania odpowiada wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę. Bardzo ważnym jest, aby podczas zajęć uwzględnić to jakie sprawności chcielibyśmy rozwijać i jaki jest nasz cel.

Uważamy, że naukę języka obcego warto rozpocząć jak najwcześniej. Dlatego też opracowaliśmy specjalny program nauczania dla dzieci i młodzieży dostosowany do ich wieku i możliwości.

Naszym głównym celem jest przeprowadzanie ciekawych zajęć, które nie kojarzą się z “nudną szkołą”. Nasi lektorzy uatrakcyjniają zajęcia wykorzystując ciekawe metody i skuteczne gry i zabawy językowe, piosenki, słuchowiska, bajki. Często korzystamy z technik audiowizualnych.

Właśnie dlatego podczas naszych zajęć łączymy kilka bardzo ważnych
metod nauczania m.in.

 

Metody niekonwencjonalne:
  • TPR (Total physical response) wykorzystywana przez naszych lektorów głównie do pracy z najmłodszymi, ale nie tylko. Polega ona na pracy całym ciałem co pozwala pobudzić do działania obie półkule mózgu. Nauka poprzez gry, zabawy, piosenki, skłaniająca słuchaczy do nauki, myślenia i ruchu. Bardzo pomocna również w pracy z dorosłymi, którzy rozpoczynają swoją naukę języka obcego. Aby uzyskać najlepszy efekt nauki należy łączyć ją z innymi metodami.

  • CLL (Community Language Learning) uczniowie w miarę możliwości porozumiewają się w języku obcym w obrębie spraw na których temat uczestnicy chcą rozmawiać. Uczeń może powiedzieć coś w języku ojczystym, po czym lektor tłumaczy wypowiedz a uczeń powtarza ją w języku angielskim. Technika ta używana jest do momentu, kiedy uczniowie są w stanie samodzielnie komunikować się w języku obcym bez konieczności translacji.

 

Metody tradycyjne, jakimi są:
  • metoda bezpośrednia polegająca na bezpośrednim nacisku na kontakt z językiem obcym, naturalnym nabywaniem nowego słownictwa oraz stałym kontaktem z nauczycielem,

  • metoda gramatyczno-tłumaczeniowa polegająca na nauce gramatyki i tłumaczeniach, która jest głównie wykorzystywana do czytania i rozumienia tekstów, może być ona jedynie pośrednią metodą do sprawnego nabywania wiedzy,

  • metoda kognitywna jest to rozwinięcie metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Wykorzystujemy czytanie, analizę tekstów, porównywanie struktur oraz ćwiczenia gramatyczne do budowania samodzielnych wypowiedzi. Pozwala ona na elastyczne dopasowanie lekcji w stosunku do zapotrzebowania i możliwości konkretnej grupy słuchaczy,

  • metoda audiolingwalna polegająca głównie na powtarzaniu poznanych zwrotów, słów, zdań i wyrażeń w celu ich utrwalenie. Powtórki bazują na głównym zdaniu i zmianie jego części tak, aby  utworzyć inny kontekst oparty na tej samej strukturze.

 

Zdecydowanie jedną z najbardziej popularnych metod jest metoda komunikacyjna podczas której najważniejsze jest umiejętne porozumiewanie się, odpowiednie do sytuacji w której rozmówca się znajduje. Obecnie odgrywa ona jedną z głównych ról i jest podstawą w nauczaniu języków.

bottom of page